Jsme platformou minoritních akcionářů TRINITY BANK a.s., která hájí zájmy minoritářů. Mezi 9.000 minoritních akcionářů banky je i mnoho starších lidí, kteří potřebují pomoc v základních věcech, a nejsou tak znalí a aktivní, aby svá práva v rámci TRINITY BANK mohli efektivně důsledně uplatňovat. Dle zákona jsme v kampeličce MPÚ měli vždy zástupce v dozorčí radě, ale po přeměně kampeličky na banku Ing.Lapčík toto minoritním akcionářům neumožnil. Proto vznikla naše platforma "nová TRINITY" hájící zájmy minoritních akcionářů TRINITY BANK.

Pokud jste minoritními akcionáři a není Vám osud TRINITY BANK a.s. lhostejný, neváhejte nás kontaktovat.

Vítejte v úvodní části - Aktuality

Vyvěšeno listopad 2023

Mnozí také z 3.000 akcionářů z původně celkových 12.000 akcionářů TRINITY BANK si zpětně uvědomují, když v tísni nevýhodně prodali resp. prodávali tajenému koncernu Ing.R. Lapčíka prostřednictvím Ing.P. Čumby své kapitálově nezhodnocené akcie, které do 31.12.2018 byly vedené jako členské podíly investované do kampeličky MPÚ v nominální (jmenovité) hodnotě 1.000,- Kč / 1 podíl. Počínaje 1.1.2019 tisíce akcionářů TRINITY BANK muselo zkousnout i dlouhé roky trvající nedůvodnou absenci dividendy a je tudíž přirozené, že současní i emeritní akcionáři TRINITY BANK se začínají zpětně zajímat o uvedenou věc, která je připravila nejen o velké peníze. Akcionáři podporují aktivity platformy nováTRINITY, neboť ta už roky transparentně důsledně hájí jejich zájmy.


Vzhledem k významu a rozsahu, že jde o tisíce poškozených akcionářů TRINITY BANK, je tato věc zároveň i věcí veřejného zájmu. Dle ustanovení § 1a písm. b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, je bankovní subjekt se sídlem v ČR jako účetní jednotka subjektem veřejného zájmu, a proto v případě TRINITY BANK se veřejný zájem tím ještě umocňuje. Viz např. proklik na www stránky Rady pro veřejný dohled nad auditem, kde je vyvěšen seznam subjektů veřejného zájmu - stav k 31.12.2022:

https://www.rvda.cz/subjekty-verejneho-zajmu/seznam-subjektu-verejneho-zajmu/subjekty-verejneho-zajmu-stav-k-31122022

🙂Sledujte prosím i nadále naše www stránky a držme palce dobré věci!🍀


Vyvěšeno listopad 2023

Major Cowley a agent Bodie
Major Cowley a agent Bodie

🙂 Listopadový příspěvek je v procesu přípravy a zpracování. I nadále sledujte prosím www stránky platformy minoritních akcionářů TB a držme palce dobré věci! 🍀


Vyvěšeno říjen 2023

5 témat, které významně rezonují mezi 9.000 minoritními akcionáři TRINITY BANK a.s.

I. Řada minoritních akcionářů TRINITY BANK a.s. a SAB Finance a.s. se v rámci probíhajícího úpisu akcií u obou společností oprávněně zajímají a ptají:

- Co přinese TRINITY BANK, že její akcie koupí SAB Finance Ing.Lapčíka?

- Proč to je atraktivní pro SAB Finance a nikoli naopak, když SAB Finance se od ledna 2021 obchoduje na pražské burze, zatímco TRINITY BANK k tomu má daleko?

- Z čeho a jak uhradila TRINITY BANK koupi budovy bývalé Komerční banky, a.s. v Praze 1 za cca 2 mld. Kč a jak se projeví tato akvizice prémiové nemovitosti v zlepšení hospodaření TRINITY BANK nad zisk dosažený v roce 2022?

II. Fakta:

- Burzovním šlágrem na pražské burze od února 2021 akcie SAB Finance vůbec nejsou.

- Zhodnocení investic akcionářů do obou společností je špatné.

- Extrémně nízká je likvidita akcií obou společností, která neumožňuje akcionářům se investice zbavit, aniž by utrpěli ztrátu.

III. Komu to vyhovuje a proč s tím představenstva a dozorčí rady obou společností nic nedělají? Proč pražská burza toleruje potažmo přehlíží pochybné kroky tvůrce trhu u akcií SAB Finance? Jaký je růstový potenciál obou akcií SAB Finance a TRINITY BANK na příštích 12 měsíců a jaké jsou jejich obchodované denní počty kusů akcií? Růstové ródeo dle analytiků zjevně nehrozí a nadšené šílenství investorů se také nepředpokládá.

IV. Velmi se různí názory už vyplacených 3.000 akcionářů TRINITY BANK z původních 12.000 členů kampeličky MPU, když mnoho z nich v tísni a nevýhodně přijala potupnou nabídku představenstva 1.000,- Kč za svoji investici před mnoha lety opentlenou tehdy sliby Ing.Lapčíka o násobku zhodnocování jejich investice. Dosud zbývajících 9.000 akcionářů TRINITY BANK vyčkává, zjišťuje, prověřuje a pátrá, jak se přeměna družstevní kampeličky MPU na bankovní akciovou společnost vůbec mohla realizovat v zásadním rozporu s předem schváleným projektem přeměny, kdo z toho ohromně profitoval na bezemisním navýšení o +571.181 ks akcií banky k 1.1.2019, kdo akcie získal a nevídaným naředěním o více než 34 % snížil hodnotu akcií tisícům ostatních akcionářů. Protože Ing.Lapčík akcionářům tají seznam akcionářů TRINITY BANK, tak si to minoritní akcionáři zatím nemohou přezkoumat a tudíž roste podpora minoritářů nechat zjistit faktický stav věci soudní cestou.

V. Je to o zjišťování a přezkoumání realizace přeměny družstevní kampeličky MPU na akciovou bankovní společnost MPU k 1.1.2019, o níž schází minoritářům komplexní informace a při níž se podivně odklonilo téměř 600 mil. Kč od 12.000 minoritních akcionářů TRINITY BANK ve prospěch tajené fyzické anebo právnické osoby, která riziko odhalení dosud vědomě podstupuje a odmítá vysvětlení.

🙂 Sledujte prosím i nadále naše www stránky a držme palce dobré věci! 🍀


Vyvěšeno září 2023

Harmonica
Harmonica

⚠️ POKRAČOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU Z ČERVENCE 2023 ⚠️

Dotazy minoritních akcionářů TB ke STRÁNCE Č. 2 přiložené části dokumentu, viz níže:

4. Proč se majetek a hlasovací práva odpovídající podílu členů družstva MPU s přeměnou na bankovní akciovou společnost o Silvestrovské noci z 31.12.2018 na 1.1.2019 náhle nevýhodně o 34,18 % [ = 100 % - (1,100.000 : (1,671.181 x 0,01)) ] změnily pro tisíce akcionářů banky? Proč počínaje dnem přeměny 1.1.2019 nebyl dodržen výměnný poměr 1:1 dle schváleného projektu přeměny z roku 2015? Kdo způsobil i stále způsobuje tisícům akcionářů banky tím obrovskou škodu a kdo naopak z toho pro sebe vytěžil i stále těží značný profit plus získal ovládající vliv? Ing.Lapčík, který je předsedou dozorčí rady a který před regulátorem ČNB nedávno přiznal, že je ovládající osobou banky?

5. Proč ke dni přeměny družstva MPU na banku byl při emisi 1,671.181 ks zaknihovaných kusových akcií ke dni 1.1.2019 zapsán v obchodním rejstříku základní kapitál 1,100 mld. Kč a až po 2,5 letech ke dni 9.6.2021 zapsán základní kapitál 1,671 mld. KčProč počínaje dnem přeměny 1.1.2019 nebyl dodržen výměnný poměr 1:1 dle schváleného projektu přeměny z roku 2015? Kdo způsobil i stále způsobuje tisícům akcionářů banky tím obrovskou škodu a kdo naopak z toho pro sebe vytěžil a stále těží značný profit plus získal ovládající vliv? Ing.Lapčík, který je předsedou dozorčí rady a který před regulátorem ČNB nedávno přiznal, že je ovládající osobou banky?

🙂 Pro další pokračování sledujte webové stránky nováTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno srpen 2023

                                   INFORMACE

🌷 Vážení minoriní akcionáři, milí přátelé a návštěvníci www stránek nováTRINITY,

informujeme, že v období od 26.7. do 10.8.2023 byly webové stránky nováTRINITY zablokovány z důvodu šikanózní stížnosti, kterou obdržel poskytovatel prostředí pro technický provoz stránek. Stížnost mimo jiné poukazovala na použitý název domény novatrinity.cz, který je údajně velmi podobný až zaměnitelný s názvem TRINITY BANK a webových stránek banky. No comment... 🙂

Webové stránky nováTRINITY jsou opět plně funkční a všem milým návštěvníkům www stránek se omlouváme za jejich mimořádný krátkodobý výpadek.

S přáním krásného léta

Váš tým nováTRINITY 🌷


Vyvěšeno červenec 2023

Old Shatterhand
Old Shatterhand

⚠️ Na webových stránkách TRINITY BANK nikým nedatovaný nepodepsaný a v červnu 2023 náhle vyvěšený dokument, který se týká problematiky přeměny družstevní záložny MPU na banku, vzbudil u minoritních akcionářů ohlas i aktivitu s řadou dotazů. Na valné hromadě banky konané dne 28.4.2023 ve Zlíně přítomní akcionáři totiž neměli a ani stále nemají zodpovězené zásadní dotazy od statutárních čelních představitelů banky Ing.Dušana Bendy, předsedy představenstva, a Ing.Radomíra Lapčíka, předsedy dozorčí rady.

Pro přehlednost jsou minoritními akcionáři TRINITY BANK nejčastěji kladené otázky k tomuto dokumentu číslovány vzestupně dle jednotlivých stránek dokumentu (dokument má celkem 4 stránky) s tím, že očíslovanými dotazy jsou směrovány k vybranému odstavci dokumentu.

⚠️ Dotazy ke STRÁNCE Č. 1 přiložené části dokumentu, viz níže:

1. Kdo a kdy vypracoval tento dokument? Kdo a kdy dokument schválil?

2. Proč se majetek a hlasovací práva odpovídající podílu členů družstva MPU s přeměnou na bankovní akciovou společnost o Silvestrovské noci z 31.12.2018 na 1.1.2019 náhle nevýhodně změnily pro tisíce akcionářů banky? Proč nebyl k 1.1.2019 dodržen výměnný poměr 1:1 dle schváleného projektu přeměny z roku 2015? Kdo způsobil i stále způsobuje tisícům akcionářů banky tím značnou škodu a zároveň, kdo naopak z toho pro sebe těží obrovský profit i vliv? Ing.Lapčík, který je předsedou dozorčí rady a který před regulátorem ČNB až nedávno přiznal, že je ovládající osobou banky?

3. Kdo způsobil, že přeměna družstva MPU na banku byla realizována v rozporu s projektem přeměny, jak byl v roce 2015 schválen členskou schůzí družstva a v roce 2018 schválen regulátorem ČNB?

🙂 Pro další pokračování sledujte webové stránky nováTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno červenec 2023

🌷 Vážení minoritáři, milí přátelé,

na webové stránce TRINITY BANK a.s. byl se zápisem z valné hromady banky konané dne 28.4.2023 ve Zlíně dále v měsíci červnu 2023 vyvěšen i nikým nedatovaný nepodepsaný dokument ve věci přeměny družstevní záložny MPU na banku.

Vzhledem k velkému zájmu akcionářů banky i dotazům ohledně uvedeného dokumentu, který je přiložen níže, pro Vás již připravujeme na pokračování - s fotosnímky opět proslulých rolí hereckých legend - nové příspěvky, které za pár dní se začnou publikovat na www stránce nováTRINITY.cz.

Děkujeme za spolupráci na zlepšení postavení 9.000 minoritářů TRINITY BANK a.s.

S přáním krásného léta

Váš tým nováTRINITY 🌷

🙂 Prosím sledujte i dále www stránky nováTRINITY.cz a držme palce dobré věci!🍀


Vyvěšeno červen 2023

Víte, že ve spolupráci s Asociací družstevních záložen od roku 2019 pečuje dobrovolnicky zástupce platformy nováTRINITY o údržbu místa posledního odpočinku MUDr. Františka Cyrila Kampelíka (*28.6.1805, +8.6.1872), lékaře, národního buditele a otce myšlenky družstevních záložen (kampeliček) v českých zemích?🌷

MUDr. Kampelík se narodil i zemřel v měsíci červnu. V historickém kontextu příběhu družstevní kampeličky MPU, její přeměny na bankovní akciovou společnost MPU bank a po přejmenování TRINITY BANK, je v červnu aktuální si tuto významnou osobnost připomenout.🌷


Vyvěšeno červen 2023

⚠️ Dle veřejnoprávního zpravodajství zisk českých bank za kalendářní rok 2022 byl historicky rekordní a činil celkem 103 mld. Kč. Dle auditované výroční zprávy za rok 2022 byl zisk TRINITY BANK historicky také nejvyšší (zisk před zdaněním 1.002.429 tis. Kč, zisk po zdanění 803.302 tis. Kč), což představuje jen necelé 1 % z celkového zisku ostatních českých bank. TRINITY BANK musela k dosažení takové ziskovosti extrémně navýšit základní kapitál, čímž zároveň extrémně "ředila" vlastnické a hlasovací podíly též minoritních akcionářů z řad dlouholetých bývalých členů kampeličky MPU i z řad investorů MPU banky, po změně názvu TRINITY BANKy. ⚠️

Zhodnocením (ne)významu dosavadního tržního podílu TRINITY BANK s ostatními subjekty na českém bankovním trhu je potřebné, aby platforma nováTRINITY i nadále pokračovala aktivně ve své misi na zlepšení řízení banky a zajištění širší škály bankovních produktů a služeb, které jsou tuzemskou konkurencí poskytovány už delší čas standardně - např. platební karty, okamžité platby a SW aplikace mobilního bankovnictví.

A proto držme palce dobré věci! 🍀

🙂 Prosím sledujte i nadále webové stránky www.novaTRINITY.cz🙂


Vyvěšeno červen 2023

Komisař Rex zdraví minoritáře :)
Komisař Rex zdraví minoritáře :)

🌷 Milí přátelé minoritáři,🌷

účel platformy nováTRINITY je aktivní vliv na řešení věcí, jejichž faktické řešení od vzniku banky 1.1.2019 "brzdí" Ing.Radomír Lapčík a Ing.Dušan Benda a bohužel na které stále víc a více doplácí 9.000 minoritních akcionářů banky. Jedná se především o:

1) ZLEPŠENÍ nízké likvidity akcií TRINITY BANK a to i zatraktivněním = umožněním jejich obchodování na pražské burze,

2) ZMĚNU stopky výplatě dividend TRINITY BANK v období let 2019 - 2021, zatímco v době Covid-19 ČNB podmínky pro vyplácení dividend pouze omezila,

3) ZAMEZENÍ netransparentních neustálých změn stanov TRINITY BANK, které jsou stále víc a více diskriminační vůči 9.000 minoritářů a jednostranně nevýhodně jim "uzamykají" investovaný majetek, aniž od 1.1.2019 se akcie = jejich investovaný majetek zhodnocuje a ze které prakticky nemají úniku; a když, tak od 1.1.2019 většinou se to děje zkousnutím nízké ceny pocházející přímo anebo nepřímo od Ing.Lapčíka a s ním propojených subjektů (osob),

4) PROSAZENÍ zástupce 9.000 minoritních akcionářů do dozorčí rady TRINITY BANK, kterého s přeměnou kampeličky MPU na banku neumožnil Ing.Lapčík, přestože dle zákona v kampeličce MPU minoritáři měli vždy svého zástupce v dozorčí radě.

Děkujeme za důvěru a vzájemnou spolupráci na zlepšení postavení 9.000 minoritních akcionářů TRINITY BANK.

S pozdravem

🌷Váš tým nováTRINITY🌷


🙂 Prosím sledujte i nadále webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂 


Vyvěšeno květen 2023

⚠️ K valné hromadě TRINITY BANK a.s., která se uskutečnila v pátek 28.4.2023 od 11,00 ve Zlíně, informujeme, že předseda valné hromady JUDr.Ing.Dřevínek,LL.M,Ph.D. se dopustil jednání, které narušilo nestrannost a nezávislost řízení valné hromady, čímž zpochybnil důvěru v nediskriminační rovný přístup ke všem akcionářům banky. Bližší podrobnosti, viz přiložený soubor níže, ve kterém je sken podaných 2 protestů, z nichž ten druhý se týká rozporu v počtu kusových akcií i základního kapitálu banky vs. zisku, což je zobrazeno ještě v přiloženém trojgrafu. Rozpory jsou obří, tj. 571,181 mil. Kč v základním kapitálu a 571,181 tis. ks v kusových kmenových akciích - v trojgrafu zvýrazněno dvěma otazníky červeně. ⚠️

🌷 Platforma nováTRINITY dlouhodobě hájí zájmy 9.000 minoritních akcionářů a váží si vzájemné důvěry i podpory. 🌷 Milí přátelé minoritáři, budete-li potřebovat kontaktovat osobně anebo korespondenčně zástupce platformy ve Zlíně, Brně či Praze, klikněte níže.

https://www.novatrinity.cz/kontakt/

https://www.novatrinity.cz/nasi-lide/

🌷 Milí přátelé minoritáři, máte-li zájem o informace i nad rámec uveřejňovaných zpráv na www stránkách nováTRINITY, e-mailem na petr.kocour@novatrinity.cz zašlete a pak dle potřeby jen aktualizujte Vaše kontaktní spojení (jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon).🌷


Vyvěšeno duben 2023

Velikonoce 2023
Velikonoce 2023

Vážení minoritní akcionáři TRINITY BANK, milí přátelé! 🙂

I. Dle Vašich početných ohlasů se platforma minoritářů TRINITY BANK osvědčuje.

Příznivý ohlas zaznívá i od akcionářů TB vzdálených bydlištěm více než 100 km od Zlína, kde se poslední roky konaly řádné i mimořadné valné hromady TB zejména v pondělky a pátky dokonce až v pozdních časech od 17,00, přičemž vynaložené náklady na komplikovanou dopravu a ubytování většinou pak nestálo akcionářům za námahu účasti.

Kdysi konané a akcionáři hojně oblíbené "duplicitní valné hromady na pražských Vinohradech" Ing.Lapčík zatrhl, přestože od počátku vzniku banky od 1.1.2019 je sídlo TRINITY BANK v Praze.

Povědomí a vliv platformy TB mezi 9.000 minoritáři neustále roste a to navzdory překážkám, kdy od valné hromady TB 18.2.2019 se Ing.Lapčíkem a Ing.Bendou "utahují" stanovy TB v neprospěch 9.000 minoritářů. Neustálou změnou stanov TB víc a víc roste uzamčení investovaného majetku v akciích TB oproti Ing.Lapčíkově slibu o výhodném zhodnocování akcií TB k počátečnímu nominálu 1.000,- Kč, který představoval členský vklad v kampeličce MPU. Bohužel neexistuje tržní likvidita akcií TB, nemají ani žádnou tržní hodnotu a k tomu je 9.000 minoritářů poškozeno neprůhledným ředěním účetní hodnoty akcií novým kapitálem tajených investorů.

Platformě TB se dařilo zejména v důsledné kontrole a cílení požadavků na nápravu chyb představenstva TB, dozorčí rady, compliance, dále na soulad s požadavky ustanovení zákona AML a dotazování na u bank neobvyklé kusové akcie, které v případě TRINITY BANK nemají žádnou nominální hodnotu. Zdarem platformy TB bylo také na valné hromadě prosazení výplat dlouhodobě zadržovaných dividend za období tří let 2019 - 2021. Stále častěji registrujeme i Vaše dotazy na reálnost prodeje čehosi "bezhodnotového", jak je u akcií TB již výše zmíněno.

II. Před valnou hromadou TB 28.4.2023 na četné žádosti minoritářů uveřejňujeme čísla jednací žalob podaných jménem a ve prospěch minoritářů TB u Městského soudu v Praze od r. 2021, neboť 9.6.2021 v obchodním rejstříku došlo k zápisu podivně prvotního navýšení základního kapitálu TRINITY BANK, viz:

MSPH 72 Cm 27/2021

MSPH 68 Cm 42/2022

MSPH 80 Cm 2/2022

MSPH 80 Cm 32/2022

MSPH 66 Cm 47/2023

MSPH 66 Cm 73/2023


Těší nás velký zájem Vás minoritářů TB i zájem několika novinářů o účast "za veřejnost" na jednáních u Městského soudu v Praze s cílem hlídat ředěný majetek minoritářů v akciích TB.


Váš tým nováTRINITY🙂


Vyvěšeno březen 2023

Jaro 2023
Jaro 2023

🙂 Vážení minoritní akcionáři TRINITY BANK, milí přátelé,

s odvoláním na velký počet Vašich dotazů ve věci valné hromady TRINITY BANK, která se dle pozvánky uskuteční v pátek 28.4.2023 v 11,00 ve Zlíně, přikládáme níže formulář plné moci k zastupování Vás jako fyzické anebo právnické osoby na uvedené valné hromadě.

V případě zájmu prosíme o vyplnění a podepsání formuláře (úřední ověření podpisu není potřeba), přičemž originál výtisku plné moci včas pak doručte či poštou zašlete Ing. Jiřímu Kocourovi, členovi týmu nováTRINITY (viz v Menu záložka NAŠI LIDÉ).

Děkujeme za důvěru a aktivní spolupráci ohledně zlepšení postavení 9.000 minoritních akcionářů TRINITY BANK.

S přáním krásného jara

Váš tým nováTRINITY🙂

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂 


Vyvěšeno březen 2023

⚠️Vybíráme z českého tisku a ČTK zprávu k obtížné době krize s dopady na sektor bank:

Šéf významného fondu: Do dvou let zkrachuje značný počet bank! Jaké jsou ohroženy?

Luke Ellis
Luke Ellis

Problémy bankovního sektoru vyvolané pádem Silicon Valley Bank (SVB) ještě neskončily a do dvou let zkrachuje značný počet bank. Na konferenci agentury Bloomberg to řekl generální ředitel investičního fondu Man Group Luke Ellis. Ohroženy podle něj mohou být hlavně menší a regionální banky v USA a menší banky v Británii.

Ellis si myslí, že krize v bankovním sektoru ještě není u konce. "Myslím, že za 12 až 24 měsíců budeme mít podstatně více neexistujících bank," prohlásil. V Británii jsou podle něj nejvíce ohrožené banky označované jako challenger. To jsou malé, nedávno vzniklé banky zaměřené na drobnou klientelu, které přímo konkurují bankám s dlouhou tradicí.

Rozvoj sociálních sítí způsobil, že se obavy o zdraví bank šíří mnohem rychleji. Dodal, že on osobně není investorem do amerických regionálních bank.

Článek, viz proklik: https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/other/%C5%A1%C3%A9f-v%C3%BDznamn%C3%A9ho-fondu-do-dvou-let-zkrachuje-zna%C4%8Dn%C3%BD-po%C4%8Det-bank-jak%C3%A9-jsou-ohro%C5%BEeny/ar-AA18Xbkt?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=4b8a1d3ed92e460e94c1e12fff3b8419&ei=49#image=1

 🙂 Prosím sledujte i nadále webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno březen 2023

😐 VÍTE, ŽE I NADÁLE POKRAČUJE ŠETŘENÍ VĚHLASNÝMI TV DETEKTIVY? VŠÍMAVÍ MINORITÁŘI MAJÍ PRÁVO SE PTÁT A JE FÉR, ABY JIM BYLO ING.LAPČÍKEM, ING.BENDOU A ZAMĚSTNANCI VYKONÁVAJÍCÍMI FUNKCI COMPLIANCE PRAVDIVĚ ÚPLNĚ ODPOVĚZENO.

Cattani
Cattani

⚠️ Dotazy a hádanky minoritních akcionářů TRINITY BANK:

1. Víte kdo a kdy za 9.000 akcionářů rozhodl k 1.1.2019, že přeměnou kampeličky MPU s 1,1 mil.ks členských vkladů při nominálu 1.000,- Kč/ks se u banky místo obvyklých kmenových akcií užije "nedůstojná" forma kusové akcie bez nominální hodnoty ?

2. Víte, že tímto "čarováním" někdo zvedl počet akcií z 1.100.000 ks na 1.671.181 ks ?

3. Víte, že místo nominálu 1.000,- Kč/ks ze dne na den se tím vypařila nominální hodnota akcie banky a smrskla se jen na účetní hodnotu 658,- Kč/ks (= 1.100.000/1.671.181) ?

4. Hádejte kdo a kdy získal takto "vyčarovaných" 571.181 ks akcií ? Jak konkrétně je nabyl, za účetní hodnotu nepeněžním vkladem ?

5. Hádejte, kdo těmito "vyčarovanými" 571.181 ks akcií hlasoval a hlasuje na valných hromadách TRINITY BANK a inkasuje dividendy ?

6. Hádejte kdo a proč to "čarování" s do té doby transparentně splaceným základním kapitálem 1,1 mld.Kč inicioval a pochybně ho přifouknul na 1.671.181.000,- Kč, přičemž za více než 1 rok to "obílil" zápisem v obchodním rejstříku 9.6.2021 v kombinaci řady "duplicit" a dodatečných úprav notářských zápisů k již tehdy dávno minulým valným hromadám ?

7. Jaký další důsledek mají výše uvedené skutečnosti v kombinaci se "záměnou" kusových akcií místo kmenových akcií ? Má to vliv na cenu akcie TRINITY BANK, dividendu, likviditu a neobchodovatelnost na burze ?

8. Víte, že TRINITY BANK je povinnou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb., tzn. dle zákona proti praní špinavých peněz (AML) ? Byly a jsou uvedené skutečnosti v souladu s AML ?

ZÁVĚR:

Přezkum soudem se pro minoritáře jeví jako možné řešení odstranění vážných pochyb, neboť představenstvo a dozorčí rada TRINITY BANK od 1.1.2019 podivně tají seznamy akcionářů i listiny přítomných na valných hromadách. Proč? Protože zde je základ důkazů o manipulaci s více než miliardovým majetkem a hlasovacími právy 9.000 akcionářů banky! ⚠️

Pro další pokračování sledujte naše stránky www.novaTRINITY.cz


Vyvěšeno březen 2023

😐 VÍTE, ŽE NĚKTERÉ ZÁVAŽNÉ DOTAZY MINORITÁŘŮ DOPUTOVALY AŽ DO ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY, KTERÁ REGULUJE BANKOVNÍ SEKTOR?

😐 VÍTE, ŽE DÁLE POKRAČUJE ŠETŘENÍ VĚHLASNÝMI TV DETEKTIVY? VŠÍMAVÍ MINORITÁŘI MAJÍ PRÁVO SE PTÁT A JE FÉR, ABY JIM BYLO ING.LAPČÍKEM, ING.BENDOU A ZAMĚSTNANCI VYKONÁVAJÍCÍMI FUNKCI COMPLIANCE UŽ PRAVDIVĚ ÚPLNĚ ODPOVĚZENO.

Big Ben
Big Ben

Jak zjištěno, v šablonách formulářů a smluv o převodu akcií TRINITY BANK se rozporuplně uvádí, že jmenovitá hodnota akcie činí 1.000,- Kč, tzn. že se jedná minimálně o zjevnou úmyslnou chybu vedení TRINITY BANK, jejíž představenstvo všechny převody zaknihovaných kusových akcií akcií schvaluje.

Způsobí tyto chyby představenstva neplatnost a neúčinnost mnoha dříve uzavřených smluv o převodu kusových akcií?

Budou se vracet i obdržené dividendy?

Byly dividendy vůbec správně spočteny a vyplaceny, když kusové akcie nemají jmenovitou hodnotu a množství akcií nelze kvůli tajenému seznamu akcionářů od vzniku banky přezkoumat?

Kdo za takový netransparentní stav nese zodpovědnost, kdo jej způsobil, kdo za takového nezákonného stavu a na úkor ostatních dlouhé roky těží?

Ing.Lapčík, Ing.Benda, zaměstnanci vykonávajícími funkci Compliance, zaměstnanci zodpovědní za průběžné dodržování zákona proti praní špinavých peněž (AML) a zaměstnanci na pobočkách banky vůči minoritářům banky jen stále mlží a tudíž spor rozhodnou soudy, kde bylo podáno a běží už několik žalob na TRINITY BANK.

Minoritáře trápí i otázka jejich uzamčení majetku (vkladu) Ing.Lapčíkem a absence jejich zástupce v dozorčí radě banky oproti stavu v kampeličce MPU, kdy jejich zástupce hájil zájmy minoritních akcionářů.

Minoritáři si legitimně kladou i tyto otázky:

I. Proč by někdo z investorů měl koupit akcie banky bez nominální hodnoty?

II. Proč účetní hodnota charakterizuje akcii banky jinak?

III. Kdo stanoví tržní cenu akcie, když se TRINITY BANK neobchoduje na pražské burze, jak veřejně sliboval kampeličkářům již před lety na valné hromadě v hotelu HILTON Praha Ing.Lapčík?

IV. Jak bránit ničení hodnoty akcií banky a konstrukci zmatečnosti "odčarování" jmenovité hodnoty akcií?

⚠️ Začněme jednoduše nahlédnutím do seznamu akcionářů TRINITY BANK, kde se zjistí požadované údaje, která minoritáře dovedou k jménům, počtu akcií i částkám tvořící základní kapitál 1,1 mld.Kč do 9.6.2021 a dále k tomu, co ředil majetek (vklad resp. vložený kapitál) aniž byl dlouhodobě zhodnocen z počátečních 1.000,- Kč aspoň nad 1.500,- Kč za akcii. ⚠️

Pro další pokračování sledujte naše stránky www.novaTRINITY.cz


Vyvěšeno březen 2023 😐😐😐 PODEZŘELÉ DUPLICITY NOTÁŘSKÝCH ZÁPISŮ VE SBÍRCE LISTIN V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU EVOKUJÍ POKRAČOVÁNÍ DALŠÍCH ŠETŘENÍ VĚHLASNÝMI TV DETEKTIVY! VŠÍMAVÍ MINORITÁŘI MAJÍ PRÁVO SE PTÁT A JE FÉR, ABY JIM BYLO ING.LAPČÍKEM, ING.BENDOU A ZAMĚSTNANCI VYKONÁVAJÍCÍMI FUNKCI COMPLIANCE JIŽ PRAVDIVĚ ÚPLNĚ ODPOVĚZENO. 😐😐😐

Barnaby
Barnaby

⚠️ Kmenové akcie vs kusové akcie, které nemají jmenovitou (nominální) hodnotu ⚠️

Od 9.6.2021, kdy došlo zápisem v OR k podivnému navýšení základního kapitálu (ZK) TRINITY BANK a nikdo z minoritářů dodnes netuší, kdo tímto víc jak +33 % zvýšením ZK hlasuje a naředil 9.000 akcionářům podíly i dividendy, existuje u 9.000 minoritářů banky závažná pochybnost, zda nebyli de facto i de jure obelháni a zneužiti, viz n.u. fakta a údaje:

TRINITY BANK má jen kusové akcie, které jsou definovány zákonem o obchodních korporacích (ZOK) v § 257 a § 247 do konce r.2021 tak, že nemají jmenovitou hodnotu a od 1. 1. 2021 se nově v § 247 praví, že podíl na základním kapitálu (ZK) kusové akcie nesmí být nižší než je účetní hodnota akcie.

Účetní hodnota kusové akcie je základní kapitál vydělen počtem akcií, čímž se Účetní hodnota kusové akcie mění v závislosti na výši ZK a počtu akcií.

V příloze je výběr 3 důležitých stránek Prospektu akcií TRINITY BANK k 25.1.2022. Ty vzbuzují otázky zkreslování údajů o stavu jmění a pochyby o řádné správě cizího majetku akcionářů, jako už od ledna 2023 uveřejněné díly seriálu 4 šetření podezřelých duplicit notářských zápisů známými TV detektivy, díky nimž my minoritáři vidíme "víc za roh" a vidíme, že stopy míří k Ing.Lapčíkoví, Ing.Bendovi a zaměstnancům banky s výkonem funkce Compliance.

V případě TRINITY BANK od 1. 1. 2019 do 9. 6. 2021 činil ZK 1.100.000.000,- Kč a počet akcií v tomto období údajně (...seznam akcionářů Ing.Lapčík tají) činil 1.671.181 ks, tj. pak by účetní hodnota kusové akcie byla pouhých 658,22 Kč a nikoli 1.000,- Kč, jak u členských vkladů kampeličky MPU do 31.12.2018 platilo a než se konala přeměna na akcie MPU banky resp. pak přejmenované na TRINITY BANK.

Současně platí, že pokud společnost vydala kusové akcie, nemůže vydat akcie se jmenovitou hodnotou (viz § 257 ZOK).

Dle výpisu z obchodního rejstříku od okamžiku přeměny kampeličky na akciovou společnost existují jen kusové akcie bez fixace jmenovité hodnoty. Kusové akcie jsou tedy s účetní hodnotou u všech 9.000 akcionářů, kterou kreativním účetnictvím s dopady na výpočet dividend i "tržní" cenu akcií netransparentně tvoří tým Ing.Lapčíka.

Toto si uvědomuje - vedle známých seriálových TV detektivů - stále více a více minoritářů a dochází jim, proč Ing.Lapčík to vše urputně dlouhodobě maskuje a na valných hromadách proč to vše řádně nevysvětluje.

Proč stanovy MPU banky a TRINITY BANK vs. stanovy kampeličky MPU do 31.12.2018, kde jsou jen 1.000,- Kč členské podíly (tj. peněžní vklady a navíc v bance "někomu umožněné" i nepeněžní vklady), ukazují od samého počátku vzniku banky kolosální rozpor v množství 1.100.000 ks akcií vs. 1.671.181 ks akcií. Tato obří disproporce a možný tunel / podvod velkého rozsahu minimálně ve výši 571 mil. Kč vznikl na minoritních akcionářích s přeměnou kampeličky MPU na MPU banku k datu 1.1.2019! ⚠️⚠️⚠️


Vyvěšeno únor 2023 PODIVNÉ DUPLICITY I NADÁLE POKRAČUJÍ, EVOKUJÍ DALŠÍ A DALŠÍ DOTAZY VŠÍMAVÝCH MINORITÁŘŮ😐

4. NOTÁŘSKÝ ZÁPIS Z 16.6.2022 ➡️ NAVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU BANKY⚠️

Kojak
Kojak

Víte, že na www.justice.cz u TRINITY BANK jsou ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku ukládány významné notářské zápisy podivně duplicitně a cca až s ročním odstupem? Viz konkrétně níže je uveden další notářský zápis č. NZ 381/2022 a týká se navýšení základního kapitálu banky o částku 450 mil. Kč!

Dovedete si představit, že to je v pořadí již čtvrtá duplicita a opět náhoda???⚠️

🙂 Pro další pokračování sledujte naše stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno únor 2023 PODIVNÉ DUPLICITY NADÁLE POKRAČUJÍ A EVOKUJÍ DALŠÍ DOTAZY VŠÍMAVÝCH MINORITÁŘŮ😐

3. NOTÁŘSKÝ ZÁPIS Z 13.1.2022 ➡️ NAVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU BANKY⚠️

Poirot
Poirot

Víte, že na www.justice.cz u TRINITY BANK jsou ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku ukládány významné notářské zápisy podivně duplicitně a cca s ročním odstupem? Viz konkrétně níže je uveden další notářský zápis č. NZ 25/2022 a týká se navýšení základního kapitálu banky o částku 640 mil. Kč!

Dovedete si představit, že to je v pořadí už třetí duplicita a opět náhoda???⚠️

🙂 Pro další pokračování sledujte naše stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno únor 2023 PODIVNÉ DUPLICITY POKRAČUJÍ A EVOKUJÍ DALŠÍ DOTAZY VŠÍMAVÝCH MINORITÁŘŮ😐

2. NOTÁŘSKÝ ZÁPIS Z 1.11.2021 ➡️ NAVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU BANKY⚠️

Víte, že na www.justice.cz u TRINITY BANK jsou ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku ukládány významné notářské zápisy podivně duplicitně a cca s ročním odstupem? Viz konkrétně níže je uveden další notářský zápis č. NZ 720/2021 a týká se opět navýšení základního kapitálu banky, tentokrát o částku 640 mil. Kč!

Dovedete si představit, že to je v pořadí druhá duplicita a znovu náhoda???⚠️

🙂 Pro další pokračování sledujte naše stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno leden 2023 PODIVNÉ DUPLICITY EVOKUJÍ ČETNÉ DOTAZY MINORITÁŘŮ😐

1. NOTÁŘSKÝ ZÁPIS Z 29.4.2019 ➡️ NAVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU BANKY⚠️

Víte, že na www.justice.cz u TRINITY BANK jsou ve Sbírce listin v Obchodním rejstříku ukládány významné notářské zápisy podivně duplicitně a cca s ročním odstupem?  Proč tomu tak je???⚠️

Viz notářský zápis č. NZ 567/2019 pořízený dne 29.4.2019, který byl poprvé do Sbírky listin založen 6.5.2019 a podruhé 22.6.2020.  Proč oba zápisy nejsou důležitým obsahem o navýšení základního kapitálu o 550 mil. Kč a ani počtem stran totožné???⚠️

Zápis jak ve verzi 6.5.2019, tak 22.6.2020 je uložen každý zvlášť v souboru níže.

🙂 Pro další pokračování sledujte naše stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno leden 2023

V roce 2018 resp. 2019 vznikla TRINITY BANK jako akciová společnost, která postupně navyšuje základní kapitál. Viz přiložený přehled níže.

🙂 Prosím sledujte nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz. 🙂


Vyvěšeno leden 2023

🎄🔔 AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ v období novoročních svátků 🎄🔔

Vážení minoritní akcionáři,

děkujeme za Vaši důvěru, se kterou se na nás obracíte.🙂

Dovolujeme si informovat o jednom z mnoha příkladů šikanování minoritních akcionářů převážně seniorního věku ze strany TRINITY BANK, která brání obchodovat akcie jiným způsobem, než a pouze prostřednictvím libovůle představenstva TRINITY BANK. Tzn. pro minoritáře nevýhodně a nekomfortně. Dlouholetá střadatelka u kampeličky Moravského Peněžního Ústavu, která před lety odjela za dětmi do zámoří, v rámci notářem vedeného dědického řízení zdědila po rodičích finanční částku a několik akcií TRINITY BANK. Po mnoha e-mailech se zaměstnanci TRINITY BANK ve Zlíně, kteří ji zapírali nárok na výplatu finanční části dědictví, se tato paní rozhodla nakonec prodat i akcie TRINITY BANK, protože nabyla dojem, že v TRINITY BANK jsou nekompetentní lidé. K tomu lze ještě doplnit, že akcie TRINITY BANK zděděné po rodičích měla notářem ohodnocené na 1.014,- Kč / ks a až po mnohaměsíčním přetahování jí TRINITY BANK vyplatila pouhý nominál 1.000,- Kč / ks. Viz níže uložený soubor.😐

To byl konkrétně jeden z mnoha příkladů neblahé zkušenosti minoritních akcionářů s TRINITY BANK, jež jako majitelé akcií banky jsou právem nespokojeni, což je důsledek neustálých netransparentních změn stanov* omezujících jejich práva vč. zamykání jejich majetku v TRINITY BANK**. Bohužel akcie dlouhá léta nejsou téměř nijak zhodnocovány ani nad jejich nominál a ani dividendově nad roční míru inflace dle Českého statistického úřadu. Navíc akcie jsou kvůli "kádrování" představenstvem banky zcela tržně nelikvidní a vůbec standardně neobchodovatelné. Bohužel...😐

To však je velká výzva a vzpruha, abychom společně pokračovali, vzájemně komunikovali a aktivně pracovali na zlepšení postavení nás 9.000 minoritních akcionářů TRINITY BANK.🙂

S úctou 

Váš tým nováTRINITY🎄🔔

_____________________

*) 😞😞 Kruté stanovy TRINITY BANK uzamkly 9.000 minoritních akcionářů jejich majetek a přitom jednoduše do stanov stačí dát: "Představenstvo TRINITY BANK může dorovnat nabídku ceny akcie zájemce do 30 dnů a pokud ne, pak své akcie banky může minoritář prodat zájemci s nejvyšší nabídkou." A etapa představenstva otrokáře tím pro minoritáře skončí!

**) 😞😞 Zpětně to ukazuje na obří zneužití důvěry zmocnění minoritních akcionářů udělených paní Mislerové k hlasování na valné hromadě TRINITY BANK 18.2.2019 ve Zlíně, kdy došlo k prosazení nevýhodně tvrdých změn stanov pro minoritáře a tím začlo otroctví s léta uzamčeným a tržně znehodnocovaným jejich majetkem (vloženým kapitálem do TRINITY BANK).

_____________________ 

Prosím sledujte nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz

_____________________  

Vyvěšeno prosinec 2022  

🎄🔔  AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ v období vánočních a novoročních svátků 🎄🔔

Vážení minoritní akcionáři,

děkujeme za Vaši důvěru, se kterou se na nás průběžně obracíte.

Po valné hromadě TRINITY BANK, která se konala dne 7.11.2022 ve Zlíně, zaznamenáváme nárůst dotazů, zda dle zápisu z valné hromady banka poskytla žadatelům seznam akcionářů. Viz zápis uložený v souboru .pdf níže, který pro lepší přehlednost jsme Vám zvýraznili na stránkách č. 3, 4, 7, 13 a 14.

Informujeme, že TRINITY BANK svým povinnostem stále nedostála a seznam akcionářů neposkytla. Naopak ve značném časovém prodlení např. zasílá žadatelům adresně dopis, který lze chápat jako další zdržující a nově obstrukční.  Nu, posuďte sami, viz níže uložený dopis banky v souboru .pdf.

Váš tým nováTRINITY🎄🔔

Vyvěšeno prosinec 2022

Vážení minoritní akcionáři TRINITY BANK, milí přátelé,

krásné vánoce a šťastný nový rok 2023 Vám i Vašim blízkým

srdečně přeje

tým nováTRINITY🎄🙂

Vyvěšeno listopad 2022

Víte, že na www stránkách TRINITY BANK v sekci Pro akcionáře byl vyvěšen zápis z valné hromady, která se konala 7.11.2022 ve Zlíně? Viz níže.

Minoritní akcionáři se ptají, kdy bude formou notářského zápisu tento zápis z valné hromady vyvěšen ve Sbírce listin v obchodním rejstříku?

🙂 Prosím sledujte nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno listopad 2022

Stručné porovnání s ostatními bankami na trhu

😐 V čem zaostává TRINITY BANK:

 • nenabízí platební karty
 • nenabízí okamžité platby
 • poskytuje dražší úvěry
 • její akcie jsou neobchodované na pražské burze
 • její akcie jsou neprodejné nad nominál 1.000 Kč
 • dividendy jejích akcií jsou nejnižší za poslední 3 roky mezi českými bankami

 🙂 V čem jsou přednosti TRINITY BANK:

 • poskytuje rychlopůjčky developerům
 • workout a řešení insolvencí
 • po MAX Bank nabízí 2. nejvyšší úrok na spořícím účtu 5,68 % p.a. mezi českými bankami

ZÁVĚR: Co, kdo a proč minoritním akcionářům brzdí hodnotu akcií TRINITY BANK nad nominál 1.000 Kč?


🙂 Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno listopad 2022

🙂🙂

Necenzurované postřehy a informace z valné hromady TRINITY BANK a.s., která byla 7.11.2022 ve Zlíně:

1) Minoritní akcionáři TRINITY BANK (z okolí Prahy, Brna a mnozí další) odolali atakům přemlouvání a lží zaměstnanců banky a zmocnili kromě Ing.Kocoura, emeritního druhého největšího akcionáře banky po Ing.Lapčíkovi, další 3 špičkové právníky, kteří mají dlouholeté zkušenosti z ČNB a komerčního bankovnictví. Bylo znát, že svými žádostmi o vysvětlení a protesty ovládli většinu jednání. Poděkování vám všem. 🌷

2) Prvně po 25ti letech od vzniku kampeličky / banky nedostali její akcionáři v průběhu mnohahodinového jednání valné hromady, tj. od 11,00 hod. přes oběd žádné občerstvení. Dříve bylo obvyklé, že aspoň v omezeném množství byly chlebíčky a koláčky.

3) Informace Ing.Lapčíka o výhledu letošního zisku 900 mil.Kč vypadá skvěle, zatímco velkým kontrastem je, že k nízké dividendě akcií banky po 3 letech půstu a po připomínce zlínského akcionáře (viz foto) o dlouhodobém skrblení na minoritních akcionářích Ing.Benda přítomným sdělil, že bance chybí zdroje kapitálu na bankovní karty. V sále nastal rozruch, neboť ostatní banky standardně poskytují karty již mnoho let a zavádí i další novinky nahrazující zastaralé karetní produkty.

4) Byly podány písemné protesty minoritních akcionářů, zejména na opakující se manipulace s usnášeníschopností valných hromad TRINITY BANK a nepřezkoumatelností tajených listin přítomných na valných hromadách banky od roku 2019, nehlášení koncernu Ing.Lapčíka bankovnímu regulátorovi ČNB a překročení 10%ní hranice zmocnění u hlasování zaměstnankyní banky paní Mislerové.

5) Na neplatnost usnesení valných hromad banky od roku 2020 (tj. k diskriminační změně stanov, manipulacím u hlasování, nízkým dividendám akcií, nízké likviditě akcií, významným chybám a nesrovnalostem v účetní závěrce aj.) bylo minoritními akcionáři zatím podáno 5 žalob u Městského soudu v Praze s tím, že prvé stání u soudu bylo 4.11.2022. Úspěch žalob by zpětně přinesl akcionářům vyšší dividendy za roky 2019, 2020 a 2021, jak toto minoritáři navrhovali 29.4.2022 na valné hromadě po tříleté covidové absenci, tzn. dividendu aspoň ve výši 6 % ročně, což by představovalo 18 % namísto celkově skrblicky vyplácených 10 % za uplynulá 3 léta a to navzdory rekordních zisků banky! Uvedená dividenda TRINITY BANK se totiž svou výší ani reálně neblíží míře inflace vykázané v součtu za tříleté období dle Českého statistického úřadu.

🙂 Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno říjen 2022

🙂 Vážené minoritní akcionářky a vážení minoritní akcionáři TRINITY BANK,

k blížící se valné hromadě, která se koná 7.11.2022 ve Zlíně, informujeme, že:

- přes marné žádosti minoritních akcionářů na střídání míst konání valných hromad se i teď opět valná hromada uskutečňuje ve Zlíně namísto v Praze, kde má sídlo banka a když bylo obvyklé střídání míst z dob kampeličky MPÚ;

- přes mnohé korespondenční, telefonické a osobní "masáže a přemlouvání" minoritních akcionářů ze strany zaměstnanců banky zveřejňujeme častý příklad snadné změny udělení plné moci na valnou hromadu, aby zněla na člena týmu nováTRINITY a aby poštou byla adresátovi doručena (viz nahoře foto předplacené poštovní obálky, které minoritním akcionářům nabízejí a vnucují zaměstnanci banky);

- členové týmu nováTRINITY jsou ochotni o dovolené cestovat z Prahy a Brna do Zlína, aby na valné hromadě ve Zlíně zastupovali oprávněné zájmy 9.000 minoritních akcionářů a maximálně ohlídali jejich nelikvidní - představenstvem banky uzamčené - finanční investice do akcií banky.

Společně důvěřujme, ale i prověřujme, a proto ptejme se svých bankéřů na valné hromadě a obchodních místech TRINITY BANK na neplněný slib Ing.Lapčíka z roku 2016 být veřejně obchodovatelnou bankou s akciemi na pražské burze!

S poděkováním za důvěru

Váš tým nováTRINITY

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂   


Vyvěšeno říjen 2022

🙂 S odvoláním na valnou hromadu TRINITY BANK, která se dle pozvánky koná 7.11.2022 v 11,00 ve Zlíně, níže přikládáme pro zájemce formulář plné moci k zastupování Vás jako fyzické nebo právnické osoby na valné hromadě.

Prosíme Vás o vyplnění a podepsání formuláře (úřední ověření podpisu není potřeba) s tím, že podepsaný originál výtisku plné moci včas doručte nebo zašlete poštou Ing. Jiřímu Kocourovi, členu týmu nováTRINITY (viz v Menu záložka NAŠI LIDÉ).

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂  


Vyvěšeno říjen 2022

🙂 Víte, že Komerční banka navrhla valné hromadě k rozdělení svým akcionářům mimořádnou dividendu? Víte, že to pro akcionáře banky představuje mimořádně další zisk 55,50 Kč na akcii před zdaněním, tj. hrubý dividendový výnos 9 % ? Viz níže proklik na článek z 4.10.2022 a dále v příloze uložený soubor s Oznámením o zahájení rozhodování per rollam valné hromady Komerční banky:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-finance-akcie-fondy-komercni-banka-navrhla-mimoradnou-dividendu-akcie-vyletely-vzhuru-216045#utm_content=ribbonnavignews&utm_term=komer%C4%8Dn%C3%AD%20banka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz

😐 Co TRINITY BANK a hlášené rekordní zisky ? Budou z toho mít i něco její minoritní akcionáři ? Navrhne také TRINITY BANK ještě letos valné hromadě k rozdělení svým 9.000 akcionářů rovněž mimořádnou dividendu ?

PRO PŘIPOMENUTÍ: Výši dividendy TRINITY BANK😐, v porovnání s dividendami dalších bank v ČR za poslední 3 roky (tj. roky 2019+2020+2021) včetně Komerční banky🙂, opětovně přehledně poskytuje následující tabulka, kterou minoritáři banky mají na stránce www.novaTRINITY.cz vyvěšenou od července 2022:

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂 


Vyvěšeno říjen 2022

😐 Víte, že stále více minoritních akcionářů TRINITY BANK se zajímá o témata, která nesou rizika peněžních ztrát jejich majetku v kombinaci s mizivou flexibilitou nakládat se svými akciovými podíly, tj. prodávat nebo kupovat akcie banky, aby to pro ně bylo výhodné?

Dlouhodobě tajený stav pozice TRINITY BANK ve struktuře koncernu Ing.Lapčíka s jeho mnoha firmami a bankami v Česku a zahraničí zmiňují i analytici, kteří monitorují nešťastnou pozici akcií SAB Finance a.s. na pražské burze. Minoritářům banky schází informace o smlouvách a obchodech mezi spřízněnými osobami koncernu a to zejména ve výročních zprávách banky vč. účetních závěrek, které vyplývají z platné české legislativy, regulatorních podmínek ČNB i např. etického kodexu České bankovní asociace.

Stále více minoritních akcionářů TRINITY BANK se ptá:

- proč jsou akcie banky vysoce nelikvidní a jejich netržní cena tak nízká ?

- z jakého důvodu jsou akcie banky, tj. majetek minoritářů uzamčen a proč nelze akcie flexibilně tržně obchodovat ? Kdo a co tomu brání ?

- proč po třech letech zadržování dividend činila letos vyplácená dividenda TRINITY BANK jednorázově pouze 10 % za tři roky, když roční inflace přesahuje 17 % a banka neustále ročně ohlašuje rekordní zisky ?

- proč Ing.Lapčík a Ing.Benda tají akcionářskou strukturu banky? Komu to prospívá a komu to  škodí ?

- proč selhává úpis prioritních akcií banky ev. dluhopisů SAB, které nelze pak směnit na akcie banky ?

V době eskalace globální ekonomické krize a války na Ukrajině, která už letos se propisuje do cca 17 % roční míry inflace v ČR, je nemožné akcie banky včas flexibilně prodat nebo koupit, neboť majetek akcionářů TRINITY BANK je uzamčen. To objektivně diskriminuje 9.000 minoritářů oproti elitním akcionářům banky, přičemž ale takovéto uzamčení majetku minoritářům není strůjci uzamčení nijak kompenzováno, avšak naopak je penalizováno srážkou mnoha % z netržní ceny akcií, často i pod jejich nominál 1.000,- Kč/ks, zatímco akcie banky pak často za výhodnou cenu jednostranně skupují a obchodují elitně firmy SAB Ing.Lapčíka.

Proč významný hlas 9.000 minoritářů stále není zohledněn v jejich zastoupení v dozorčí radě banky, zatímco uvedené bylo už vyřešeno v kampeličce MPÚ ? Komu to prospívá a komu to škodí ?

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂  


Vyvěšeno září 2022

😐Víte, že minoritní akcionáři TRINITY BANK a.s. průběžně monitorují činnost banky vč. dění kolem banky a ptají se?

1. Proč letošní valná hromada banky s řádově tisíci minoritními akcionáři byla svolána na nestandardní termín+čas, tj. pátek 29.4.2022 od 17,00 večer?

2. Proč např. řídící+ovládající osoba banky Ing.R.Lapčík k tomu mlčí, zatímco valnou hromadu svojí SAB Finance a.s. s řádově desítkami akcionářů nechal svolat na standardní termín+čas, tj. pátek 16.9.2022 od 10,00 dopoledne?

Viz níže.

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂 


Vyvěšeno září 2022

😐Víte, že notářský zápis z jednání valné hromady TRINITY BANK a.s., která byla 29.4.2022 ve Zlíně, je významně neúplný? PROČ?

V průběhu jednání valné hromady TRINITY BANK a.s. bylo podáno celkem sedm protestů z řad minoritních akcionářů, které byly písemně předány a to vždy proti podpisu přítomnému notáři+zapisovateli Mgr. Teclovi.

PROČ v notářském zápisu vyvěšeném 11.7.2022 ve Sbírce listin v obchodním rejstříku není zmínka o protestu šesti akcionářů, který byl podán písemně prostřednictvím p. Tomáše Kende na základě plné moci a jehož převzetí svým podpisem potvrdil notář+zapisovatel Mgr. Tecl? (POZNÁMKA: Protest se týká neuvedení pravdivých údajů o ovládající+řídící osobě Ing. R.Lapčíka ve výroční zprávě TB za rok 2021, která byla akcionářům předložena ke schválení.)

Viz níže.

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂   


Vyvěšeno srpen 2022

😐Víte, že minoritní akcionáři TRINITY BANK a.s. se zajímají a ptají, proč v sídle banky není podatelna?

Reálně pro informaci přímo z lokality v Praze na Senovážném náměstí: Např. v České národní bance podatelna vždy byla a je, zatímco v TRINITY BANK podatelna zřízena není. Viz níže.

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂  


Vyvěšeno srpen 2022

😐Víte, že minoritní akcionáři TRINITY BANK i nadále sledují dění a výsledky banky (viz tabulka výše) a ptají se:

1) Ing. R.Lapčík cca 9.000 akcionářům při přeměně kampeličky MPÚ na banku slíbil, že akcie TRINITY BANK budou brzy obchodované na pražské burze a že se budou zajímavě zhodnocovat. Proč to není splněno?

2) Proč za více než 3 roky od vzniku banky je "tržní cena" akcie TRINITY BANK 1 030 Kč, tj. pouze o 3 % výš než nominální hodnota? Proč akcie TRINITY BANK se 9.000 akcionářům poslední 3 roky nezhodnocují aspoň nad míru inflace dle ČSÚ, zatímco banka každoročně vykazuje rekordní zisky?

3) V kontextu tristní situace bodů 1) a 2), proč ovládající osoba TRINITY BANK Ing. R.Lapčík si to zajistil, ale jen pro svoji společnost SAB Finance? Dle údajů z tabulky lze jako příklad názorně uvést, že je-li tržní cena jedné akcie SABF 1 060 Kč při nominálu 388 Kč, pak obdobně u nominálu akcie TB 1 000 Kč matematicky vychází její tržní cena 2 730 Kč!

4) ...

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂 


Vyvěšeno červenec 2022

😐Víte, že minoritní akcionáři TRINITY BANK a.s. mají stále nezodpovězené mnohé dotazy?

1) Kolik korun nyní je nominální hodnota akcie TRINITY BANK a.s.? 1.000 Kč? Anebo po navýšení základního kapitálu banky o 571,181 mil. Kč (v OR zapsáno v 6/2021), tj. bez vydání nových akcií, mají akcie banky vyšší nominál?

2) V návaznosti na ad 1) a stanovený rozhodný den, vztahuje se vyplácená dividenda 10 % k nominálu akcie 1.000 Kč anebo se dividenda vztahuje k vyšší nominální hodnotě akcie?

3) Proč dividenda 10 % za minulé 3 roky zahrnuje jen rozdělení+výplatu části zisku za rok 2021, proč však není proporciálně totéž i za r. 2020 a 2019?

4) Proč v OR ve Sbírce listin dosud není zveřejněn notářský zápis z valné hromady TRINITY BANK a.s. konané 29.4.2022 ve Zlíně? Bude zároveň zveřejněna i nedílná příloha notářského zápisu, tj. listina přítomných?

5) ...

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂  


Vyvěšeno červenec 2022

Po valné hromadě TRINITY BANK a.s. konané 29.4.2022 ve Zlíně informujeme, že se na náš tým "nováTRINITY" obracejí s dotazy minoritní akcionáři, kteří na účet dosud neobdrželi vyplacenou dividendu 10%. Pokud máte shodnou zkušenost a je to i Váš případ, ozvěte se nám.

Výši dividendy TRINITY BANK a.s., v porovnání s dividendami dalších bank v ČR za poslední 3 roky (tj. roky 2019+2020+2021), poskytuje následující tabulka:

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂 


Vyvěšeno červen 2022

Víte, že 8. června 2022 jsme si připomněli 150. výročí úmrtí MUDr. Františka Cyrila Kampelíka, významného lékaře, národního buditele a otce myšlenky družstevních záložen (kampeliček) v českých zemích?

Vzpomínková pietní akce se uskutečnila v Kuklenách v Hradci Králové, na které - vedle zástupců Asociace družstevních záložen, města Hradec Králové a Senátu ČR - s projevem vystoupil Petr Kocour, člen týmu "nováTRINITY".


Vyvěšeno červen 2022

Po valné hromadě TRINITY BANK a.s. konané 29.4.2022 ve Zlíně informujeme o protestu a 2 protinávrzích dalších akcionářů banky, které např. akcentují rozpor mezi spravedlivou výší dividendy pro akcionáře za minulé 3 roky, tj. 2019, 2020 a 2021, vs. četného chlubení se Ing.Lapčíka rekordními růsty zisku banky, který vůči akcionářům banky však neodůvodněně zadržuje. Viz přiložené 3 dokumenty:

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂


Vyvěšeno květen 2022

Pasivita představenstva a dozorčí rady TRINITY BANK objasnit obří transakci 571,181 mil. Kč do 3 měsíců od konání dubnové valné hromady (viz podaný níže přiložený protest proti usnesení k bodu 5 pořadu jednání valné hromady) zvyšuje pravděpodobnost platformy minoritních akcionářů žádat o pomoc soud a regulátora ČNB, který dozoruje kapitálovou strukturu a přiměřenost bank.

Víte, že:

1. Obří zvýšení základního kapitálu TRINITY BANK (dále "ZK TB") o + 571.181.000,- Kč, tj. o +51,93 % dne 9.6.2021 zapsaného ZK TB v obchodním rejstříku, nebylo Ing.Lapčíkem ani Ing.Bendou transparentně vysvětleno, přestože všem 9.000 akcionářům banky způsob zvýšení naředil podíly o víc jak polovinu a to u hlasování, tak dividend.

2. Fond, z něhož se navýšení ZK TB provedlo, patří všem 9.000 akcionářům, a proto proč se akcionářům nominální hodnota akcií nezvýšila např. z 1.000,- Kč/ks na 1.571,- Kč/ks, nebo proč každý akcionář banky neobdržel 57 ks nových akcií o nominálu 1.000,- Kč?

3. Jelikož minoritní akcionáři nedostali k transakci 571,181 mil. Kč uspokojivou odpověď před, na a dosud ani po valné hromadě, obracejí se na naši platformu www.novaTRINITY.cz zejména s dotazy:

a) Kdo z vedení TB navrhl způsob zvýšení ZK TB, komu to posloužilo a proč prohloubilo už tak nízkou likviditu = obtížnou prodejnost akcií TB?

b) Kdo 571.181 ks akcií na ZK TB od 9.6.2021 vlastní a je veden v Ing.Lapčíkem a Ing.Bendou tajeném seznamu akcionářů TB?

c) Kdy a jakou formou nový největší vlastník TB akcie zaplatil?

d) Kdy, kdo a jakým způsobem od 9.6.2021 s 571.181 ks novými akciemi TB hlasoval? 

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂

----------------------------------

Vyvěšeno květen 2022

Víte, že společnost SAB Finance a.s. Ing. Lapčíka s desítkami akcionářů pořádala valnou hromadu v pondělí 25.4.2022 od 15,00 do 15,57 hod. v Praze? Zatímco valnou hromadu TRINITY BANK a.s. s tisíci akcionáři svolali na pátek 29.4.2022 od 17,30 ve Zlíně? Proč nestandardně nevhodně na pátek večer?

Víte, že dle zápisu z dubnové valné hromady společnost SAB Finance a.s. Ing. Lapčíka navrhla a schválila dividendu za rok 2021 ve výši 8,78 % p.a., přičemž zisk po zdanění za rok 2021 byl 161.499 tis. Kč (=100 %), z toho akcionářům se rozdělilo 120.000 tis. Kč (=74,3 %)? Zatímco na dubnové valné hromadě TRINITY BANK a.s. navrhli za 3 uplynulé roky 2019, 2020 a 2021 celkem dividendu 10 %, tj. 3,33 % p.a.? Víte, že zisk banky po zdanění za rok 2021 byl 160.399.052 Kč a k rozdělení akcionářům byl ještě vyšší i o nerozdělený zisk z minulých let 80.482 tis. Kč plus zrušený rezervní a rizikový fond 21.074 tis. Kč, tj. v součtu 261.955 tis. Kč (=100 %), z toho akcionářům se rozdělilo jen 167.118 tis. Kč (=63,8 %)? Proč tak nevýhodný rozdíl u dividend za rok 2021 5,45 % p.a. (=8,78 - 3,33) a také nevýhodný rozdíl u částky celkem 10,5 % (=74,3 - 63,8) v neprospěch k rozdělení tisícům minoritních akcionářů banky?

Zveřejněný zápis z dubnové valné hromady SABF vč. příslušného prokliku přikládáme transparentně níže. Zápis z dubnové valné hromady TB dosud nebyl zveřejněn, a proto není minoritním akcionářům zatím k dispozici:

https://www.sab.cz/media/userfiles/IPO/VH25042022/z%C3%A1pis%20z%20valn%C3%A9%20hromady%20-%2025.4.2022.pdf

Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂

Vyvěšeno květen 2022

Necenzurované informace z valné hromady TRINITY BANK, která byla 29.4.2022 ve Zlíně

4.5.2022 - část 3.

Víte, že v průběhu valné hromady TRINITY BANK bylo podáno celkem 7 protestů? Kvůli velice nízké úrovni digitalizace na valné hromadě TB, o čemž jsme Vás na webových stránkách 2.5.2022 informovali (viz níže), nebylo možno elektronicky poslat protest přítomnému notáři + zapisovateli valné hromady Mgr. Teclovi. Mimo jiné v dnešní příloze naleznete sken "digiprotestu" k bodu 4 pořadu jednání, který v jednacím sále valné hromady - online od mikrofonu po jeho přečtení - odeslal Ing. Kocour z mobilního zařízení když ne přítomnému notáři + zapisovateli, tak přímo předsedům orgánů TB Ing. Lapčíkovi a Ing. Bendovi. Po této zkušenosti byly všechny další protesty přítomnému notáři + zapisovateli na valné hromadě podávány vytištěné na papíru a oproti podpisu. Jednoduše se ukázalo, že v porovnání s bankovní konkurencí úroveň digitalizace + IT v TRINITY BANK zaostává a měla by se zlepšit!

Další zajímavé informace, střípky a postřehy z valné hromady TB budou brzy následovat. Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz. 🙂

3.5.2022 - část 2.

Před termínem konání valné hromady TRINITY BANK analytik platformy minoritních akcionářů TB zpracoval podklad pro pana Ing. Jiřího Kocoura, zmocněného zástupce platformy minoritářů www.novaTRINITY.cz. Podklad zahrnuje žádosti o vysvětlení, protinávrhy a protesty, viz níže přiložený soubor.

Další zajímavé informace, střípky a postřehy z valné hromady TB budou brzy následovat. Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz. 🙂

2.5.2022 - část 1.

Ihned po prezentaci akcionářů TB a před začátkem valné hromady v 17,30 se stal níže přiložený poukaz na občerstvení pro akcionáře nelikvidním stejně jako jsou 3 roky nelikvidní = tržně neprodejné akcie Trinity Bank. Proč to podobenství? Občerstvení pro akcionáře došlo po 5 minutách a akcie podléhající k tomu navíc ještě kádrování představenstva TB + 3 roky bez dividend pozbývají v reálu na hodnotě. Výsledek pro minoritních 9.000 akcionářů je po 25 letech existence kampeličky MPU, od r. 2019 Trinity Banky smutný!

(Poznámka: Zakladatel a hlavní akcionář TB Ing. Lapčík však na valné hromadě - narozdíl od minoritních akcionářů - o občerstvení neměl nouzi. Valnou hromadu sledoval z VIP salónku s tím, že poprvé po 25ti letech nepřišel vůbec mezi akcionáře a v prázdném sále se zjevil až po skončení valné hromady v 21,20. To je smutné!)

Víte, že úroveň digitalizace na valné hromadě TB 29.4.2022 byla oproti ostatní bankovní konkurenci velice slabá? Např. 1) podávané protesty nebylo možné elektronicky online poslat přítomnému notáři (poznámka: na valné hromadě bylo podáno celkem 7 protestů); 2) na výsledky hlasování akcionáři čekali přes 3 hodiny a to do 21,00, přičemž průběžné zveřejňování výsledků hlasování v bodech 1. až 11. dle programu se nekonalo potažmo průběžně nepromítalo.

Další zajímavé informace, střípky a postřehy z valné hromady TB budou brzy následovat. Prosím sledujte i nadále naše webové stránky www.novaTRINITY.cz 🙂

----------------------------------

Vyvěšeno duben 2022

Víte, že valná hromada TRINITY BANK a.s. je představenstvem banky svolána na pátek 29.4.2022 v 17,30? Jaká bude v pátek večer účast a komu to prospěje?

Víte, že v návrhu programu valné hromady opět není zmínka o výplatě dividend akcionářům? Proč akcionáři ziskové TRINITY BANK a.s. musí čekat na vyplacení dividend za poslední tři roky 2019, 2020 a 2021, zatímco společnost SAB Finance a.s. Ing. Lapčíka vyplácí roční dividendu 5 %? https://www.kurzy.cz/zpravy/639348-sab-finance-navrhne-vyplatit-dividendu-za-druhe-pololeti-2021-s-jeste-vyssim-vynosem/

Proč je konání valné hromady TRINITY BANK a.s. zase hybridní? Dle pozvánky banky pro prezenční formu nemusí udělované plné moci být úředně ověřeny, zatímco u korespondenční formy musí podpis na hlasovacím lístku být úředně ověřen. Komu to prospěje a jsou výsledky hlasování takové valné hromady přezkoumatelné?

----------------------------------

Vyvěšeno březen 2022

Víte, že miliardář Ing. Lapčík do výročních zpráv a účetních závěrek TRINITY BANK a.s. nedává dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích) zprávu o vztazích, zatímco v jím vlastněné společnosti SAB Finance a.s. tak činí? Proč? Jaký názor má bankovní regulátor ČNB?

Viz přílohy:

Víte, že závažné upozornění na zprávu o vztazích TRINITY BANK vychází z veřejně přístupných zdrojů? Viz např. citace článku z 4.3.2022 o vlastnictví českých bank na www stránce peníze.cz, kde se o TRINITY BANK píše:

"Největším akcionářem je zlínský podnikatel Radomír Lapčík, který skrze společnost Trinity investorská vlastní 11,8 %. Společnost Trinity Investorská vlastní skupina SAB Financial Group, ve které je Lapčík jediným akcionářem. Součástí skupiny jsou SAB Finance, která obchoduje na devizovém trhu, a SAB Corporate Finance obchodující s cizími měnami v Londýně. Banka vznikla v lednu 2019 přeměnou ze spořitelního družstva Moravský peněžní ústav, které v roce 1996 založil právě Lapčík."

Zdroj: https://www.penize.cz/osobni-ucty/429689-kdo-vlastni-banky-v-cesku-a-ktere-jsou-ceske-prehled-majitelu


Vyvěšeno únor 2022

!!!   Víte, že ochranná známka TRINITY BANK je do 4/2028 vlastněna společností SAB Finance Ing. Lapčíka? Proč?   !!! 

Vyvěšeno únor 2022

!!!   Víte, že 9.000 minoritních akcionářů TRINITY BANK stále čeká na výplatu dividend za roky 2019 a 2020? Proč?   !!!

Vyvěšeno únor 2022

Víte, že emise akcií TRINITY BANK má další drobný háček? Představenstvo TRINITY BANK kádruje akcionáře. Viz článek 5 odst. 2 přiložených stanov, které platí od 5.10.2021.

Pokud bychom byli paranoidní, kádrování na úkor 9.000 minoritních akcionářů může fungovat takto:

"Že jste chtěli akcie TB prodat někomu přímo a výhodněji za 1.200 Kč? To je podezřelé, proč by to někdo kupoval, to bude nějaký potížista! Souhlas vám nemůžeme dát, ale pokud skutečně potřebujete peníze, tak je prodejte Ing. Lapčíkovi jen za 1.000 Kč. Ten se chová vůči TB čestně a souhlas dostanete".

Vyvěšeno únor 2022

Víte, že TRINITY BANK v tichosti vydává akcie za stamilióny a že emise má drobný háček? Viz článek v deníku E15 z 7.2.2022 a přiložený prospekt akcií:

https://email-click.news.e15.cz/email-audience/link?acc=f755d038-7255-11ea-9ec5-0cc47afea67f&stat=f1e6b1432f794d85a7929d075de907ce&link=656e025b43f6a3fd841c54b2f77d57da

Vyvěšeno leden 2022

!!!   Víte, že zaprotokolovaný protest Ing. Kocoura na nepřiznaný koncern akcionáře Ing. Lapčíka, nepřiznané ovládnutí TRINITY BANK a neoprávněné hlasování ve shodě, což je v rozporu se zákonem a regulatorními požadavky ČNB má pokračování? Protest, viz níže přiložený Notářský zápis z valné hromady TRINITY BANK konané 5.10.2021 ve Zlíně ve Sbírce listin v OR. V souladu s protestem Ing. Kocoura byly v 1/2022 na MěS v Praze podány 2 akcionáři banky soudní žaloby pod sp. zn. 80 Cm 32/2022.   !!!

Vyvěšeno listopad 2021

V 11/2021 na OR ve Sbírce listin byl vyvěšen notářský zápis z valné hromady TRINITY BANK konané 5.10.2021 ve Zlíně, opět s chybějící listinou přítomných na valné hromadě kvůli kontrole úředně neověřovaných zmocnění. Zveřejněný zápis obsahuje i další skutečnosti a to zaprotokolované protesty Ing. Jiřího Kocoura proti hlasování předsedy dozorčí rady banky Ing. R. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABů, Trinity Investorská, First Monument City Bank Malta atd. Ing. Lapčík nezákonně tají bankovnímu regulátorovi ČNB a 9.000 minoritním akcionářům banky koncernové propojení a hlasování ve shodě. Viz zápis na str. 3, 6, 9, 10, 11 a 13:

Víte, že zároveň s děním na VH TB 5.10.2021 souvisí také to, že před bankovním dohledem ČNB utajené propojení a příp. hlasování ve shodě akcionáře Ing. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABů, Trinity investorská, First Monument Bank Malta aj. je v příkrém nesouladu s bankovní legislativou, regulatorními předpisy, nařízeními, požadavky a standardy?

S výše uvedeným souvisí i TRINITY BANKOU povinně uveřejňované informace, které lze např. v ad I. Část 3 (údaje o konsolidačním celku, jehož je povinná osoba součástí) považovat řekněme za dosti "neúplné".                              Viz: https://www.trinitybank.cz/povinne-zverejovane-informace/

To vše se významným způsobem dotýká nekonsolidovaně zjednodušené kalkulace kapitálové přiměřenosti TB. Ta dosud vychází přifoukle hezky, ale regulátorovi ČNB a 9.000 akcionářům banky neskýtá věrný / poctivý obraz o účelově zastřeném utajeném propojení s Ing. Lapčíkem a jím přímo / nepřímo ovládaných společností. Konsolidovaně se totiž výpočet kapitálové přiměřenosti TB výsledkem propadne k mnohem nižším hodnotám, zato však obezřetnostně reálným a početně správným.

        Necenzurované  informace z valné hromady       TRINITY BANK, která byla 5.10.2021 ve Zlíně

1. Víte, že členové týmu minoritních akcionářů byli šikanováni hned u registrace před VH, neboť jim nechtěli uznávat zmocnění udělená od akcionářů TB?

2. Víte, že u bodu 4. programu VH byl podán protinávrh u změn stanov? Neboť navržené změny lze považovat za nemravné a diskriminační.                                                               VIZ PŘÍLOHA "DR. BAINHOFNER"

3. Víte, že člen týmu Ing. Jiří Kocour na VH pokládal dotazy, žádal o vysvětlení a o zápis jejich odpovědí? Víte, jaké byly dotazy, na které měli problém odpovědět?                       VIZ PŘÍLOHA "ING. KOCOUR"

4. Víte, že člen týmu Ing. Jiří Kocour přednesl a podal protest k bodům programu celé VH, který proti podpisu převzal zapisovatel notář Mgr. Tecl? Víte, že uvedený protest byl vůči propojení a hlasování ve shodě akcionáře Ing. Lapčíka a jím přímo / nepřímo ovládaných společností všech SABů, Trinity investorská, First Monument Bank Malta aj., a to z důvodů tajení před bankovním regulátorem ČNB a ostatními 9.000 akcionáři banky?                   VIZ PŘÍLOHA "ING. KOCOUR"

5. Víte, že členům týmu minoritních akcionářů se podařilo zabránit navýšení základního kapitálu TB nepeněžním vkladem, tj. nevýhodně pochybnými nelikvidními akciemi společnosti SABF Ing. Lapčíka?


            Info před valnou hromadou TB, která se uskutečnila 5.10.2021 ve Zlíně:

!!! Na programu VH TB 5.10.2021 je pod bodem 4. pozvánky "Změna stanov banky", která omezuje až diskriminuje minoritní akcionáře TB. V mixu textu o základních a bonusových akciích banky jde o představenstvem navrhovanou změnu článku 5 odst. 1 stanov banky, tj. citujme ze zdůvodnění představenstva k ad. 4 na straně 5 pozvánky: "Dále se navrhuje zpřesnění procesu udělování souhlasu představenstva s převodem akcií, a to o doplnění další povinnosti souhlas odmítnout za situace, když má představenstvo důvodné pochybnosti o novém nabyvateli, že by se choval vůči společnosti čestně a zachovával její vnitřní řád (zákonná korporační loajalita), ani jinak nepoškodil společnost. Toto doplnění je navrhováno z důvodu zvýšení kontroly nad neočekávanými změnami v akcionářské struktuře s možným dopadem na další fungování společnosti, zejména z pohledu ochrany obchodního a bankovního tajemství společnosti."

Pokud bychom byli paranoidní, tak to bude byznysově na úkor akcionářů fungovat cca takto:

"Že jste chtěli akcie TB prodat někomu za 1.200? To je podezřelé, proč by to někdo kupoval, to bude nějaký potížista! Souhlas vám nemůžeme dát - pokud skutečně potřebujete peníze, tak je prodejte p. Lapčíkovi jen za 1.000 Kč, ten se chová vůči společnosti čestně, tam souhlas dostanete". !!!

!!! Akcionáře TRINITY BANK hodně zajímá, ale v programu představenstvem svolané valné hromady 5.10.2021 zcela chyběl důležitý bod !!!                                                      Tj. OZNÁMENÍ O VÝPLATĚ DIVIDEND TB ZA ROK 2019 A 2020.

Regulátor ČNB už plošně neomezuje u bank výplatu dividend, viz tisková zpráva:          https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-se-vyjadrila-k-zamerum-bank-na-vyplatu-dividend/


Dne 9.6.2021 v obchodním rejstříku u TRINITY BANK byla - skrytě za zády minoritních akcionářů - zapsaná změna výše základního kapitálu banky. ZK se z 1,1 mld. Kč účetně navýšil o 571.181.000,- Kč. DOTAZ: Kdo, kdy, za kolik a jakým způsobem? Proč se to děje skrytě za zády minoritních akcionářů a že by dokonce nepeněžně prioritními akciemi?                            

Viz proklik na stažený výpis z OR:

*** Hodnocení akcií SAB Finance a.s. po půl roce obchodování na pražské burze není dobré, viz prokliky:                                                                                  https://www.kurzy.cz/zpravy/604639-sab-finance-chce-prekotnym-zpusobem-k-akcionarum-dostat-slibenou-dividendu/

https://www.penize.cz/burza-cennych-papiru-praha/428745-stepeni-na-prazske-burze-novacek-bude-dostupnejsi

Nelikvidními uměle nadhodnocenými akciemi SABF Ing. Lapčík nepeněžně usiluje - a to výhradně ve svůj prospěch a na úkor minoritních akcionářů - navýšit základní kapitál TRINITY BANK a.s. o 1.547.275.000,- Kč. Jistě i to vezme v úvahu bankovní regulátor ČNB, který dle zákona č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, uvedenou významnou transakci musí odborně posoudit a rozhodnout. ***


K 30.6.2021 zveřejněná skupina firem Ing. Lapčíka
K 30.6.2021 zveřejněná skupina firem Ing. Lapčíka

"Evropská centrální banka v 7/2021 rozhodla, že od začátku října 2021 zruší omezení pro výplatu dividend a zpětné odkupy akcií v bankovním sektoru. Ukončí tak krizové opatření, kterým v době pandemie COVID-19 působí na evropské banky, aby si držely kapitál."

Viz prokliky:

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4737441/ecb-rusi-omezeni-pro-odmeny-akcionarum-muze-to-odemknout-dividendu-erste.html

Česká národní banka už reagovala. K výplatě dividend se 2.8.2021 kladně vyjádřil guvernér Jiří Rusnok, viz prokliky:

https://www.patria.cz/zpravodajstvi/4743083/akcie-erste-a-kb-miri-vzhuru-rusnok-mluvi-o-dividendach-a-analytici-upravili-cilove-ceny.html                    https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/banky-obnovi-vyplaty-dividend-40367882 ??? Kdy zareaguje TRINITY BANK, jejíž minoritní akcionáři ostudně čekají na výplatu dividend i za rok 2019 ???

Přijetím zákona č. 37/2021 Sb. se zásadně upravily a od 1.6.2021 platí povinnosti týkající se evidence skutečných majitelů. Dle výpisu z veřejně přístupné evidence jsou od 24.4.2019 skutečnými vlastníky TRINITY BANK 4 fyzické osoby - jmenovitě Ing. Miroslav Kohout, Ing. Jaroslav Končický, Mgr. Veronika Huml Válová a Ing. Tomáš Kořán. Od 4.8.2021 jsou skutečnými vlastníky TRINITY BANK a.s. 5 fyzických osob - jmenovitě Ing. Dušan Benda, MVDr. Jan Černý, Mgr. Petr Okrajek, Ing. Jaroslav Končický a Mgr. Veronika Huml Válová.

*** Dotaz na compliance officera, představenstvo TB a předsedu dozorčí rady Ing. Radomíra Lapčíka: "Je informace z evidence vlastníků TB pravdivá?" *** Viz proklik na evidenci vlastníků a stažené výpisy z 6.7. a 9.8.2021:

V 6/2021 na obchodním rejstříku zveřejněn zápis z valné hromady TRINITY BANK, která se konala ve Zlíně dne 30.4.2021.

1) Jedná se o zápis rozhodnutí ale jen části valné hromady, což se uvádí na 1. straně. Proč zápis neobsahuje celou valnou hromadu? Je to z obav, aby nemuseli vysvětlit, proč byl stažen bod 8 pozvánky představenstva?

2) Na 13. straně je soupis hlasovacích zařízení - dle počtu bylo fyzicky přítomno 24 osob používajících hlasovací zařízení. Dle účastníků valné hromady z řad minoritních akcionářů soupis s údaji neodpovídá skutečnosti.

3) Proč u zápisu není opět přiložena listina přítomných a zastoupených akcionářů? Hlasovali i prioritní akcionáři? Proč to netransparentně tají? 

Proklik na zápis:


Seznam.cz publikoval dne 3.6.2021 článek o TRINITY BANK, kterou chtěl a chce Ing. R. Lapčík ovládnout přes svou skupinu firem SAB

Proklik na článek:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/miliardar-lapcik-se-pokousi-ovladnout-trinity-bank-do-hry-vstupuje-cnb-156647#seq_no=2&source=hp&dop_id=156647&dop_ab_variant=0&dop_req_id=UcNFvDBip5a-202106030637&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

Minoritní akcionáři záměr Ing. Lapčíka nevidí výhodný, neboť jim na valné hromadě kampeličky MPÚ v hotelu HILTON sliboval dvojnásobek nominálu, tj. 2.000,- Kč po ziskání bankovní licence. Parametry transakce jsou v rozporu se zájmy akcionářů s výjimkou jediného akcionáře a to navrhovatele Ing. Lapčíka. Bez předchozího souhlasu bankovního regulátora ČNB a soudního znaleckého ohodnocení je totiž falešně nafouklý výměnný poměr akcií SABF ryze fikcí burzovní ceny této akcie, kterou po lednovém IPO fiasku pražský burzovní trh odsoudil nezájmem do nelikvidní rizikové pozice. Viz: https://www.pse.cz/detail/CZ0009009940

Proč navrhovatel Ing. Lapčík při ovládnutí TB nepřipouští v plné výši učinit peněžní vklad, když by chtěl základní kapitál banky navýšit o 1.547.275.000,- Kč? Dle minoritních akcionářů resp. objektivně standardně by toto bylo likvidní transparentní řešení, které by snad i mohlo naplnit navrhovatelův slogan STRONG BANK. V opačném případě je to ryzí nepeněžní blamáž se záměrem připravit ostatních 9.000 drobných akcionářů TB zejména vyššího seniorského věku natvrdo o velké peníze a fatálně nevratně eliminovat váhu jejich hlasovacích práv!

Více k problematice: Menu, sekce Výpočet

Další zprávy a informace

1. NEPLATNOST VH TB 23.11.2020 - žaloba

Dne 23.2.2021 byla podána na Městský soud v Praze žaloba, který ji eviduje pod č.j. 72 Cm 27/2021. Poplatek k žalobě uhrazen 14.5.2021 ve stanovené lhůtě.

2. ČS A DALŠÍ TUZEMSKÉ BANKY - výplata dividend

V kontrastu s TB, kde akcionáři ostudně čekají na výplatu dividend i za rok 2019, Česká spořitelna a další české banky realizují dividendy za 2020. Americké banky mají dokonce dividendové žně. Viz prokliky:

ČS ERSTE GROUP BANK 0,55 Eur/akcie

https://www.kurzy.cz/akcie-cz/akcie/erste-group-bank-a-3276/dividendy

KOMERČNÍ BANKA

https://www.kurzy.cz/akcie-cz/akcie/komercni-banka-590/dividendy

https://www.kurzy.cz/zpravy/604392-komercni-banka-je-pripravena-vyplatit-dividendy/

MONETA MONEY BANK

https://www.kurzy.cz/akcie-cz/akcie/moneta-money-bank-4090/dividendy

DIVIDENDOVÉ ŽNĚ AMERICKÝCH BANK

https://www.e15.cz/byznys/burzy-a-trhy/dividendove-zne-v-usa-americke-banky-rozdeli-mezi-investory-miliardy-dolaru-navic-1381782

Fauly na minoritní akcionáře TB

 • Proč nevíme čísla svých akcií TB?
 • Jaký je počet prioritních akcií TB? Hlasují vlastníci prioritních akcií na VH TB a jsou bez dividend jako my?
 • Kdo provádí výkon funkce depozitáře akcií TB? Je z ČR, nebo ze zahraničí?
 • Kolik % akcií TB vlastní Ing. Lapčík a kolik jím ovládaná skupina firem SAB? Kolik to je % celkem?Viz: https://forum.finexpert.e15.cz/viewtopic.php?f=316&t=1296326&st=0&sk=t&sd=a&start=1305
 • Proč na webové stránce TB nejsou zápisy z VH TB 30.4.2021 a VH TB 23.11.2020?
 • Proč nebyla prezentace TB k pořízené nemovitosti na Maltě za 202 mil. Kč? Proč se na Maltě nákladná nemovitost kupovala, když se TB prezentuje jako ryze česká banka podnikající pouze v ČR?
 • Proč v TB není podatelna?
 • Proč je SAB Finance a.s. vlastníkem ochranné známky TRINITY BANK?
 • A mnohé další nezodpovězené dotazy, které budou postupně uveřejněny