O nás pro minoritní akcionáře TRINITY BANK a.s.

    10 cílů minoritních akcionářů TRINITY BANK a.s. na roky 2021+ ve smyslu

                             "Důvěřuj, ale prověřuj, protože Ing. R. Lapčík se změnil"

1. Propojit akcionáře a mít zástupce v dozorčí radě banky hájící zájmy minoritních akcionářů, např. kontrolou podezřelých zmocnění u registrací valných hromad, odhalováním nedbalostních i úmyslných chyb představenstva či compliance ve výročních zprávách vč. účetních závěrek, činnosti na zvýšení transparentnosti, ziskovosti a rentability banky, zhodnocování akcií a výplat dividend pro akcionáře.

2. Doplnit stanovy o větu "K převodu akcií na nového nabyvatele se nevyžaduje souhlas představenstva, pokud si akcionář najde zájemce o akcie a banka nevyužije do 30 dnů od oznámení této skutečnosti představenstvu předkupní právo za cenu nabízenou zájemcem". Tím se umožní prodat akcie za férovou tržní cenu vyšší než 1.200,- Kč/ks bez zbytečných časových průtahů a bez dalších omezení ze strany představenstva resp. Ing. Lapčíka.

3. Zamezit vyvádění zisku mimo kmenové akcionáře prioritními akciemi banky a tím umožnit každý rok obdržet slibovanou dividendu aspoň 5 %, tj. 50,- Kč z akcie. Objasnit stav schváleného zpětného odkupu 150.000 ks a 300.000 ks akcií banky (co se s akciemi děje, kdo s nimi hlasuje, kdo jej jejich depozitář) a dividend vyplacených z prioritních akcií v letech 2019 a 2020.

4. Na valné hromadě 30.4.2021 jsme zabránili snížení hodnoty akcií banky nevýhodným a riskantním zvýšením základního kapitálu banky nepeněžním vkladem až o +300 % nadceněných málo likvidních akcií společnosti SAB Finance a.s. vlastněné Ing. Lapčíkem.

5. Zvýšit atraktivitu banky novými produkty i lepšími službami a tím získat alespoň 50.000 nových klientů ke zvýšení rozvoje produktivity a ziskovosti banky, navzdory konkurenci jiných bank.

6. Zabránit společnostem skupiny SAB vlastněných Ing. Lapčíkem v čerpání pro banku nevýhodných rizikových nízko úročených multimilionových záruk a úvěrů se splatností až na 80 roků. Odhalení tajených koncernových propojení FCM Bank Malta, SABů atd. ve vlastnictví Ing. Lapčíka a z toho plynoucích nevýhod vůči ostatním akcionářům banky.

7. Získat od představenstva a dozorčí rady banky vysvětlení, proč byl koncem roku 2019 zakoupen za více než 202 mil. Kč objekt na Maltě a jaký přínos z této koupě má banka a akcionáři.

8. Získat od představenstva a dozorčí rady banky vysvětlení, proč byl na počátkem roku 2021 nevýhodně prodán dům banky na Senovážném náměstí 4, Praha 1.

9. Pomoct TRINITY BANK proměnit na moderní hybridní banku využívající bankovní identitu, tokenizaci i blockchain, s přístupem na levné zdroje mezibankovního trhu a schopnou si přímo provádět výdělečné činnosti směn deviz i valut či platební styk s fondy a nenechávat tyto zisky odsávat parazitujícími SABy vlastněnými Ing. Lapčíkem. Zabránit pro banku nevýdělečné distribuci rizikových dluhopisů SABů aj.

10. Prosadit roční střídání konání valných hromad ve Zlíně a Praze, aby nebyli diskriminováni akcionáři z Čech oproti Moravě.