Výpočet k bodu 8 dle pozvánky na valnou hromadu TRINITY BANK a.s. svolanou na 30.4.2021 ve Zlíně

Valná hromada TB 30.4.2021 - bod 8 pozvánky představenstva TB nebyl v souladu se zákonem č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí. Před valnou hromadou jako písemný podnět byla věc pod bodem 8. pozvánky postoupena kvalifikovaným akcionářem Ing. J. Kocourem bankovnímu regulátorovi ČNB na prověření. Potvrdilo se, že transakce na ovládnutí TB nepeněžním vkladem neměla předchozí souhlas ČNB, a proto představenstvem TB byla stažena z programu jednání valné hromady. 

Viz zákon: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/legislativa/.galleries/zakony/zakon_104_2008.pdf

Kde je problém? Výpočet ukáže!

Málo likvidní akcie SAB Finance a.s. (dále jen "SABF") se od 28.1.2021 na pražské burze účelovými nákupy a prodeji uměle drží na hodnotě 10.600,- Kč/ks. Je toho dosaženo řízením obchodů Ing. R. Lapčíka tzv. "sám se sebou". Ve chvíli, kdy tato "umělá" činnost ustane, cena akcie buď tržně spadne nebo bude akcie pro nelikviditu stažena burzou z obchodování. Externí odkazy jsou následující:

Cena na pražské burze, viz:

https://www.akcie.cz/kurzy-cz/akcie-109896-sab-finance-a-s/

https://www.pse.cz/detail/CZ0009009940

FIO p. Tománek, viz:

https://twitter.com/JanTomanekFio/status/1374651777111429123

https://www.fio.cz/zpravodajstvi/zpravy-z-burzy/252229-sab-finance-nastinila-vysledky-za-1q

Kurzycz p. Zendulka, viz:

https://www.kurzy.cz/zpravy/575195-dividenda-jako-lakadlo-aneb-setka-se-presto-nova-emise-prazske-burzy-se-zajmem-investoru/

https://www.kurzy.cz/zpravy/604639-sab-finance-chce-prekotnym-zpusobem-k-akcionarum-dostat-slibenou-dividendu/

Hodnota dluhopisy zatížené akcie SABF je ve skutečnosti výrazně nižší než 10.600,- Kč/ks. Oprávněně lze u akcie SABF pochybovat dokonce i o uváděné jmenovité hodnotě 3.880,- Kč. Přitom právě "tržní" hodnotu 10.600,- Kč/ks by dle návrhu v bodu 8 pozvánky na valnou hromadu "poskytl" vlastník akcií SABF nepeněžním vkladem do základního kapitálu (ZK) TRINITY BANK a.s. (TB), čímž by došlo pro ostatní k nevýhodnému "naředění" akcií TB.

Akcie firmy SABF (vlastněné 100% Ing. Lapčíkem) mají být vloženy přes za tímto účelem vytvořené firmy "TRINITY B. G." a "TRINITY Investorská" a tím má být "navýšeno" základní jmění TRINITY BANK a.s. oním nepeněžitým vkladem.

Dopad na ostatní akcionáře by byl fatální.

U nadceněné akcie SABF činí rozdíl minimálně 10.600 Kč - 3.880 Kč = 6.720,- Kč/ks. Avizované navýšení má být o 1.547.275.000,- Kč. Podělením 1.547.275.000 Kč / 10.600 Kč = 145.969,34 ks nadceněných akcií SABF. Po vynásobení počtu nadceněnou částkou dostaneme 145.969,34 ks x 6.720 Kč = 980.913.964,80 Kč, tj. cca 1 miliarda Kč. Stávající akcionáři TB by byli okradeni minimálně o 1 miliardu Kč!

Akcie TB v současnosti vykupuje výhodně od akcionářů jen Ing. Lapčík nebo jeho firmy za nominál 1.000,- Kč/ks, přičemž brání ostatním akcionářům prodat akcie za transparentně významně vyšší cenu než je nominál.

V bodě 8 pozvánky toto doporučuje schválit akcionářům předseda představenstva TB Ing. Benda, který nese trestně právní odpovědnost za správu cizího majetku akcionářů!

Závěr: Ing. Lapčík neuvedl / nepřipouštěl v bodě 8 pozvánky navýšit ZK TB peněžitým vkladem, což by pro TB byl standardní způsob naplnění vize "STRONG BANK". Představenstvem (potažmo Ing. Lapčíkem) navrhovaná varianta nese nepřiměřený potenciál obrovských ztrát a dalších problémů TB. Rating, bonita a finanční výkaz bankovní rozvahy (bilance) TB bude nepeněžitým vkladem rizikových málo likvidních akcií SABF ohrožena až "cinknuta". Tímto trikem by navíc Ing. Lapčík, skrze účelově vytvořené společnosti "TRINITY B. G." a "TRINITY Investorská", neférově nepeněžně výhodně získal majoritní podíl v TB. Mohl by s TB nekontrolovaně nakládat a sám provádět jakákoli rozhodnutí (one-man show), aniž by jej ostatní akcionáři byli schopni přehlasovat a účinně kontrolovat. To nepřináší ostatním akcionářům TB žádnou přidanou hodnotu, neboť Ing. Lapčík je schválením a realizací bodu 8 pozvánky obejde a vyřadí z rozhodování i kontroly TB napořád.

Víte, že ...

1) TB   ve velkém financuje SABF?

K 31.12.2018 úvěry 16.900 tis. Kč, záruky 50.000 tis. Kč, tj. celkem 56.900 tis. Kč;

k 31.12.2019 úvěry 154.813 tis. Kč, záruky 50.000 tis. Kč, tj. celkem 204.813 tis. Kč;

k 31.12.2020 úvěry 0 Kč, záruky 190.000 tis. Kč, tj. celkem 190.000 tis. Kč.

Informační zdroj, viz KPMG auditované výroční zprávy SABF za 2019 a 2020:

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=62437016&subjektId=391426&spis=87211

https://www.pse.cz/detail/CZ0009009940?tab=detail-profile

https://www.sab.cz/ke-stazeni

2) ochranné známky TB jsou slovní a obrazová?

Přihlašovatelem a vlastníkem slovní známky TRINITY BANK není banka, ale SABF.              Viz přiložené soubory:

Informační zdroj, viz rešeršní databáze Úřadu průmyslového vlastnictví:

https://isdv.upv.cz/webapp/!resdb.oza.frm

Případně další informace k TB, viz fórum FinExpert.cz:

https://forum.finexpert.e15.cz/viewtopic.php?f=316&t=1296326&st=0&sk=t&sd=a&start=1305